Өдөр тутмын ирц ✎

Оюутнуудын хичээл тасалсныг Зуны шагналтнуудын ирцийн албанд ирүүлэхийн тулд доорх имэйлийн холбоосыг ашиглана уу.

SLAttendance@gmail.com

** Анхаарна уу: Хэрэв та ажлаас халах тухай ямар нэгэн хэлбэрийн талаар мэдээлж байгаа бол түүнийг гараар бичсэн тэмдэглэл хэлбэрээр сургуульд авчирч, хүүхдийн багшид өгөх ёстой бөгөөд ингэснээр мэдээллийг зохих ажилтнуудтай хуваалцах боломжтой болно.