2018 оны зуны шагналт - Хөтөлбөрийн өөрчлөлт

Энэ жил APS нь зуны сургуулийн зарим хөтөлбөрийн хугацааг өөрчилж байна. 2018 онд Зуны шагналт байранд хамрагдах оюутнууд энэ жил 9-р сарын 20 - 23, 3-р сарын 9 - 30-р сарын 1-ны хооронд эхлэх хоёр долоо хоногийн хөтөлбөрийн аль нэгэнд хамрагдах боломжтой. Хөтөлбөр 00: XNUMX-XNUMX: XNUMX цагийн хооронд үргэлжилнэ.