Оюутнуудад өгөх зөвлөгөө

Маргааш болох Инновацийн цагт илтгэл тавих талаар нэг оюутан, робот, бусад оюутнуудад өгөх зөвлөгөө.

Манай 4-р ангийн хүүхдүүдийн нэг нь Зуны шагналтнуудын бусад оюутнууд маргааш болох "Инновацийн цаг" -аар зочилсон айл өрхүүдтэйгээ хуваалцахаасаа санаа зовдог байх гэж бодож байсан тул тэр энэ талаар ямар нэгэн зүйл хийсэн. Тэрээр Sphero роботыг тайвшруулах тайвшруулах үгсийг санал болгож, мэдрэлийг нь даван туулах програмчлав.

Sphero-тэй оюутны зөвлөгөө нь Жаклин Firster on Vimeo.