Гэр бүлийн зуны шагналтнуудын судалгаа 2019

2019 оны зуны шагналтнуудын хөтөлбөрийн талаар бидэнд санал хүсэлтээ өгөх талаар бодож үзээрэй. Холбоосыг энэхүү вэбсайтын “Гэр бүлийн судалгаа” гэсэн цэсийн хэсгээс авах боломжтой.

Судалгааны шууд холбоос