2020 оны APS баяжуулах хөтөлбөрийн байдал

APS сургуулийн зөвлөл 19-р сарын 2020-ний өдөр XNUMX оны зунаас эхлэн баяжуулах хөтөлбөрүүдийг (Summer Laureate, Global Village, Fun with Coding, and Math Academy) зогсоох шийдвэр гаргалаа. Энд байна Холбоос уулзалтад. Хэрэв та хэлэлцүүлгийг сонсохыг хүсвэл видеоны 1:47:20 цагт эхэлсэн видеонд энэ зүйлийг оруулсан болно.