Инновацийн цаг

Өнгөрсөн жилүүдийн инновацийн цагийг үзээрэй ...

Тэнд байх болно Инновацийн цаг Зуны шагналтнуудын уулзалт бүрийн төгсгөлд 10:30 - 11:30 хооронд явагдана. Тухайн үед гэр бүлүүдийг анги тус бүрээр ангиудаар зочилж, сурагчдын удирдсан үйл ажиллагаа, сурагчдын сурч мэдсэн зүйлийн талаар ярилцахад урьж байна.