Xem Vòng nguyệt quế mùa hè trên #digitalAPS

Chương trình Vòng nguyệt quế mùa hè được tổ chức tại Trường Truyền thống Arlington đã được giới thiệu trong tập nổi bật #digitalAPS. “Chương trình tận dụng công nghệ để mở rộng hiểu biết của học sinh về vũ trụ…”