Vòng nguyệt quế mùa hè 2018 - Thay đổi chương trình

Năm nay, APS sẽ thay đổi thời lượng của một số chương trình học hè. Học sinh tham dự Vòng nguyệt quế mùa hè năm 2018 có thể chọn tham dự một trong hai chương trình tuần được cung cấp trong năm nay bắt đầu từ ngày 9 - 20 tháng 23 & 3 tháng 9 - 30 tháng 1. Chương trình vẫn sẽ từ 00: XNUMX-XNUMX: XNUMX.