Ngày / Thời gian / Địa điểm năm 2019

Năm nay, những người tham gia Đạt Giải Mùa Hè sẽ có thể chọn một trong hai buổi học kéo dài 2 tuần cho chương trình tích hợp STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) của chúng tôi.

Đối với những gia đình muốn con mình tham gia 4 tuần bồi dưỡng mùa hè, họ có thể xen kẽ Phần kết thúc mùa hè với 2 tuần của “Học viện Toán học” hoặc “Vui chơi với mã hóa”. Các chương trình này sẽ được tổ chức trong cùng một tòa nhà trong năm nay… Trường Tiểu Học McKinley.

Phiên 1 Ngày: 7/8 - 7/19

Phiên 2 Ngày: 7/22 - 8/2

Giờ học bổ túc sẽ từ 8:30 sáng đến 12:30 chiều.

Mở đăng ký: ngày 7 tháng 2019 năm XNUMX

Để có thông tin cập nhật nhất, hãy truy cập Trang web của Trường hè APS: https://www.apsva.us/summer-school/