Phần 2: Cập nhật chương trình giữa về bập bênh

Đừng quên đăng ký danh mục đầu tư kỹ thuật số trực tuyến cá nhân của con trai / con gái bạn trên Seesaw. Sau khi tạo Tài khoản gia đình, bạn sẽ nhận được thông tin từ lớp học, bao gồm các thông báo của giáo viên và bài đăng của con bạn. Những lời mời dành cho phụ huynh với hướng dẫn về cách đăng nhập vào danh mục đầu tư đã được gửi về nhà cả vào thứ Hai và một lần nữa vào thứ Sáu. Bập bênh có thể được truy cập trên mọi thiết bị di động hoặc máy tính. Nó sẽ dịch thông báo sang hơn 50 ngôn ngữ tùy thuộc vào ngôn ngữ thiết bị của bạn được đặt.

Bản cập nhật giữa chương trình đã được giáo viên của con bạn đăng trong mỗi danh mục đầu tư.

Để biết thêm thông tin về danh mục đầu tư kỹ thuật số của Seesaw, hãy truy cập trang web này: https://web.seesaw.me/parents

logo bập bênh