Giờ đổi mới - Buổi 2 - Thứ Sáu tuần này

Mọi người được mời tham dự Giờ Đổi mới do học sinh dẫn đầu của Summer Laureate tại Trường Tiểu học McKinley vào Thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 từ 30:11 - 30:XNUMX.

Giờ đổi mới vào thứ sáu tuần này