Lời khuyên dành cho sinh viên

Những lời khuyên từ một sinh viên, cho một người máy, cho các sinh viên khác về việc trình bày tại Giờ đổi mới ngày mai.

Một trong những học sinh lớp 4 của chúng tôi nghĩ rằng những học sinh Đạt Giải Mùa Hè khác có thể có chút lo lắng về việc chia sẻ việc học của mình với các gia đình đến thăm trong Giờ Đổi Mới ngày mai nên cậu ấy đã làm điều gì đó. Ông đã lập trình một robot Sphero để đưa ra những lời trấn an thư giãn và giúp họ xoa dịu nỗi lo lắng.

Lời khuyên dành cho sinh viên với Sphero từ Jacqueline Firster on Vimeo.