Trạng thái Chương trình Làm giàu APS 2020

Hội đồng Trường APS đã bỏ phiếu vào ngày 19 tháng 2020 để ngừng các chương trình bồi dưỡng (Giải thưởng mùa hè, Ngôi làng toàn cầu, Vui chơi với mã hóa và Học viện Toán học) bắt đầu từ mùa hè năm XNUMX. Đây là Link đến cuộc họp. Mục này đã được đề cập trong video bắt đầu lúc 1:47:20 trên video nếu bạn muốn nghe thảo luận.